Własna działalność w Niemczech

Praca dla niemieckojęzycznych kierowców
24 June 2015
Nowe szkolenie
17 September 2015
Show all

Własna działalność w Niemczech

craperie-4

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dot. założenia własnej działalności w Niemczech latem 2015. Konsultacje są bezpłatne.

Projekt Lotsendienst adresowany jest do cudzoziemców i osób wywodzących się z rodzin dwu-i wielonarodowościowych, niezależnie od obecnie posiadanego paszportu i przypisanej narodowości, zainteresowanych założeniem własnej działalności. Osoby te muszą posiadać stałe zameldowanie na terenie Landu Brandenburgii. Koszty szkolenia i doradztwa finansowane są z funduszy Landu Brandenburgii i Europejskiego Funduszu Socjalnego.

Pierwsze spotkanie doradcze z Lotsendienst.

Podczas indywidualnego spotkania, koordynatorzy Lotsendienst informują osobę zainteresowaną założeniem własnej działalności o możliwościach jakie istnieją w ramach tego projektu. Omówione zostają ramy czasowe odnośnie oferowanych szkoleń, coachingu i dalszego wsparcia. W czasie pierwszego spotkania może zostać podjęta decyzja o skierowaniu danej osoby bezpośrednio na doradztwo do danego eksperta ( tutaj wyraźna wola pozyskania specyficznej wiedzy i pomocy z zakresu np. marketingu, prawa, podatków, akwizy przez telefon itp.), na uczestnictwo w assessment-center lub też odradzenie usamodzielnienia się po wspólnym uwzględnieniu wszystkich argumentów za i przeciw.

Assessment (4 dni) jako analiza własnego potencjału (22-25.05.2012).

Podczas assessmentu uczestnicy mają możliwość sprawdzenia własnych kompetencji i zasobów pod kątem prowadzenia własnej działalności (osobowość przedsiębiorcza). Na podstawie uzyskanych wyników ustalony zostanie indywidualny plan związany z usamodzielnieniem się. Assessment przygotowany został ze szczególnym uwzględnieniem potencjału i specyficznych potrzeb jakie mają „migranci” zamieszkujący teren Landu Brandenburgii. Po zakończeniu assessmentu podjęta zostanie decyzja odnośnie dalszego uczestnictwa w indywidualnym coachingu i doradztwie ekspertów.

Wsparcie doradcze i coaching w fazie poprzedzającej usamodzielnienie się.

Celem doradztwa i coachingu jest optymalne przygotowanie osoby chcącej się samodzielnić, poprzez uwzględnienie jej indywidualnych potrzeb i specyfiki wybranego zawodu. W ramach procesu doradczego istnieje możliwość np. wypracowania szczegółowego biznesplanu. Doradztwo i coaching przygotowany jest indywidualnie dla każdej osoby. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie usług doradczych ekspertów i coachingu do max. sumy 1600 euro na uczestnika.
Nasze doradztwo i szkolenia mogą być prowadzone wg. zapotrzebowania w j. polskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim oraz są z reguły bezpłatne.