Profesjonalne doradztwo z zakresu prawa pracy

  • Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcą przed sądami pracy.
  • Specjalizujemy się m.in. w reprezentowaniu kierowców zawodowych.
  • W każdej sprawie prowadzonej przed sądem istnieje możliwość wnioskowania o zwolnienie z kosztów procesu, w celu uchronienia Państwa przed dodatkowymi i niepotrzebnymi kosztami.
Z tytułu niezapłaconych świadczeń przez pracodawcę: wynagrodzenia za pracę, jak i za przepracowane nadgodziny, niezapłacony urlop, niezapłacone chorobowe.
Z tytułu bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę (negocjacje wysokości odprawy pieniężnej bądź odszkodowania za utratę pracy).
Z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy.

Zwolnienie z pracy / Kündigung

Jeżeli otrzymają Państwo zwolnienie z pracy, ważne jest dopilnowanie terminu prawnego odwołania się od zwolnienia! Od razu po otrzymaniu pisemnego zwolnienia radzimy kontakt z naszym działem prawnym w celu wyjaśnienia Państwa sytuacji.