Kindergeld w Niemczech

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obywatele polscy mieszkający oraz pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o zasiłek rodzinny (Kindergeld). Jest to świadczenie pieniężne na dzieci przez Niemiecki Urząd Rodzinny - Familienkasse.

Firma Bollmann & Partner gwarantuje Państwu:

 • długoletnie doświadczenie w uzyskiwaniu zasiłku na dzieci (Kindergeld) mieszkające w Polsce lub w Niemczech
 • obsługę w języku polskim i niemieckim
 • prawne kwalifikacje i wsparcie w działaniach o Kindergeld
 • sprawną obsługę w zawnioskowaniu i uzyskaniu Kindergeld
 • możemy zając się sprawami trudnymi pod warunkiem zapoznania się z całą historią złożonego przez Państwa wniosku
 • podejmujemy się korespondencji z niemieckimi urzędami, urzędem finansowym, Familienkasse, sądem, byłym pracodawcą, kasą chorych itp.

Z działu prawnego Bollmann und Partner

Na dzień dzisiejszy

0

wygranych spraw


w procedurze sądowej o zwrot Kindergeld

Najwyższy zwrot

0

PLN


w procedurze sądowej o zwrot Kindergeld

Komu przysługuje zasiłek rodzinny (Kindergeld)?

 • Prawo do niemieckiego zasiłku ma rodzic albo opiekun prawny dziecka, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech lub prowadzi tam działalność gospodarczą.

 • Prawo przysługuje również matce dziecka, którego ojciec na w.w. warunkach pracuje w Niemczech, a nie znajduje się w związku małżeńskim.

 • Osobom oddelegowanym z firmy polskiej do Niemiec również przysługuje zasiłek rodzinny.

 • Dzieci muszę przebywać rzeczywiście na stałe w gosp. domowym wnioskodawcy (na terenie Polski lub Niemiec).


Na jakie dzieci przysługuje Kindergeld?

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia. Jednak może on być on przyznany dziecku, które ukończyło 18 lat, jeżeli spełnione są następujące kryteria:
 • Dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo do 25 r.ż.

 • Dziecko znajduje się w okresie, kiedy ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy dwoma etapami kształcenia nie może przekroczyć 4 miesięcy).

 • Dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna czynnie poszukująca pracy.

 • Dziecko jest upośledzone fizycznie lub umysłowo.

Dochody dziecka pełnoletniego nie mogą przekroczyć kwoty 8004 € (do końca 2012 roku) w jednym roku kalendarzowym, a z końcem 2012 nie może pracować powyżej 20 godzin tygodniowo bez względu na to ile zarobi).
Niemiecki Kindergeld przysługuje na dzieci, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej. Nie jest tutaj wymagane posiadanie przez dziecko obywatelstwa niemieckiego oraz meldunku na terenie Niemiec.

Kindergeld można otrzymać na:

 • dzieci z małżeństwa
 • dzieci uznane
 • dzieci przysposobione (adoptowane)
 • dzieci w związku nieformalnym
 • dzieci małżonka/małżonki, które mieszkają w gospodarstwie domowym wnioskodawcy
 • wnuki, które wnioskodawca przyjął do swojego gospodarstwa domowego, których rodzice są nadal na utrzymaniu dziadków
 • inne dzieci, które na stałe mieszkają w gospodarstwie domowym wnioskodawcy(dziecko pozostające pod opieką).

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

0

euro


na pierwsze dziecko
0

euro


na drugie dziecko
0

euro


na trzecie dziecko
0

euro


na każde kolejne dziecko

Czy mogę ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

Niemiecki zasiłek rodzinny można starać się do 4 lat wstecz.